Sawah Kebanjiran

Hujan turun sawah ini selalu kebanjiran, yang kelihatan hanya saung di atas air