Menara Masjid Agung Sumedang

Menara Mesjid Agung Sumedang

Ini adalah Bangunan menara Masjid Agung Sumedang sebuah Kota Kecil yang cantik dengan pelbagai ciri khasnya, salahsatunya adalah Tahu Sumedang makanan nikmat dan lejat dan satu lagi yang terkenal dan melegenda di sumedang adalah cadas pangeran.